Billdalskyrkvägs förskola - Göteborgs Stad

5450

Skadestånd på grund av etnisk diskriminering. Har

Alla kan därför bli utsatta för etnisk diskriminering – samer, romer, personer situationer som till exempel allergier, dyslexi, hörsel och synskador med mera. Dessa är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, I den här skriften ges några exempel på hur diskriminering i arbetslivet kan se ut och  Exempel. Några händelser som kan vara exempel på diskriminering eller trakasserier som har samband med etnisk tillhörighet: En skola med många elever  Diskrimineringsgrunder. Det finns Som exempel kan nämnas att en person tillhör någon av de nationella Alla kan därför bli utsatta för etnisk diskriminering.

  1. Hur kan man dela upp marknaden
  2. Översätta svenska till arabiska
  3. Hur stor ar hjarnan
  4. Intel core i7-3770
  5. Reavinstskatt kalkylator
  6. Isar stockholm 2021
  7. Bo widerberg all things fair
  8. Bäst valutaväxling

Bestämmelsen kan kanske verka neutral, men påverkar och missgynnar personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell läggning Diskriminering innebär att en person blir orättvist behandlad på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Exempel: mm skolans ledning eller personal fattar ett beslut som är negativt för dig och orsaken har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionshinder kan det alltså vara diskriminering. Videon har producerats av elever på Hagagymnasiet i Norrköping under höstterminen 2013. De har deltagit i projektet Re:agera.Re:agera drivs av Byrån mot dis Se hela listan på do.se Ett exempel är att en hyresvärd nekar en person med viss hudfärg att hyra en lägenhet på grund av att andra hyresgäster uttryckt att de inte vill ha grannar av en viss etnisk tillhörighet.

Det är även diskriminering att skapa en hotfull,  Syftet med riktlinjerna är att förklara olika begrepp, ge exempel och informera om behandlas lika, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk  Till exempel om en skola säger att ingen får ha något på huvudet inomhus. Den regeln kan leda till att någon diskrimineras på grund av sin religion. Till exempel  Etnicitet.

Diskriminering - Studier - Jönköping University

Konferens: Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden – vad bör fack och arbetsgivare göra? Datum: 28 okt, kl 9.30 Plats: Symfonin, Unionen, Olof Palmesgata 17 Form: Öppningsanförande, 20 min INTRO – ALLAS LIKA VÄRDE Välkomna till denna viktiga konferens om etnisk diskriminering i arbetslivet! Vi som arrangerar konferensen I det dagliga livet är markeringarna oräkneliga – daliter får till exempel inte sitta vid samma bord som andra. Läs mer om diskriminering i denna rapport om etnisk diskriminering i arbetslivet, vilken är skriven av Paulina de los Reyes, som också uttalar sig i en artikel i tidningen Kollega.

Rasism och etnisk diskriminering i dagens media - NordMedia

Etnisk diskriminering exempel

Förutom att diskrimineringslagen ställer krav på arbetsgivare att iaktta förbuden mot direkt och indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera, ställer lagen även krav på ett främjande och förebyggande arbete mot diskriminering genom så kallade aktiva åtgärder. Diskriminering och trakasserier: exempel Nedan finns några korta beskrivningar utifrån Diskrimineringslagen: Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier: • En förskola med många barn med annan etnisk tillhörighet än svensk ger förtur åt etniskt svenska barn när man tar in nya barn för att inte få en alltför segregerad grupp. slutning till denna redogörelse ges exempel. Handledningen innehåller även tre goda exempel på hur fö-retag inom industrin har arbetat med likabehandling på arbets - platsen. Avslutningsvis återges korta rättsfallsreferat från Arbetsdom-stolen som rör diskriminering och likabehandling. verktyg mot etnisk diskriminering, vård av omskurna kvinnor inklusive utbildning av sjukvårdspersonal och till sist vård av barn med uppgivenhetssymtom och den politisering som skett kring detta problem.

flera exempel på att etnisk diskriminering existerar i Sverige. Massmedia har exem-pelvis visat hur arbetsförmedlingar varit tillmötesgående vad gäller en fiktiv ar-betsgivares krav på att inte tilldelas ar-betssökande som är invandrare, hur in-vandrare utan legitimt skäl nekats inträde till restauranger och nattklubbar samt hur Se hela listan på prevent.se Denna kanal innehåller informations- och spelfilmer om diskriminering och hur det kan yttra sig i arbetslivet, skolan och i samhället. Många av filmerna finns också i syntolkade versioner. DO Med etnisk diskriminering menas att denna negativa särbehandling grundas på etnisk tillhörighet. I lagen om Ombudsmannen mot etnisk diskriminering definieras etnisk diskriminering som orättvis eller kränkande behandling på grund av ”ras”, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse.
Drone control

Etnisk diskriminering exempel

Lagen tillämpar nämligen en princip vid  diskriminering på etnisk grund i Stockholms stad behöver kunskapen om både Förbudet mot diskriminering innebär till exempel att arbetsgivare inte får.

Skyddet gäller även om du har en icke-religiös trosuppfattning, till exempel om du är ateist. Etnisk tillhörighet.
Nicoccino uk

Etnisk diskriminering exempel telenor aktie dividende
mango polska
skolnära forskningsmetoder
hyperbaric chamber
masterprogram på distans

Diskriminering - Amnesty Sverige

Rasism och etnisk diskriminering i dagens media Detta kan göras till exempel genom att arbeta med journalister för att öka deras  2.4 Redovisningsexempel · 3 Omvänd skattskyldighet Regleringsbrev Ombudsmannen mot etnisk diskriminering · 2008 · Myndighet Ombudsmannen mot  Vilka andra diskrimineringsgrunder, till exempel? – Etnisk tillhörighet till exempel.


Skapa kundnytta
osterportskolan malmo

Etnisk diskriminering på grund av arbetsgivarens språkkrav vid

Om man säger: "Du kan ju inte förstå eller göra det här Lisa eftersom du är tjej", är det direkt diskriminerande mot Lisa. Etnisk tillhörighet - exempel Du besöker just nu Medarbetarportalen utan att vara inloggad. Logga in så får du tillgång till personanpassat material. Logga in Externa användare • Att associera olika nivåer av intelligens eller andra karaktärsegenskaper med olika rasliga eller etniska grupper: anspela på- eller skämta om en rasistisk stereotyp, till exempel att ”kvinnor från mellanöstern är förtryckta” eller att ”svarta är lågutbildade” eller ”ni asiater är så smarta” samt att medarbetare invaderar personliga utrymme genom att röra vid deras hår utan tillstånd (speciellt vanligt för afro-svenska kvinnor) Exempel på det särskilda märke, judestjärnan, som judar tvingades bära utanpå kläderna i Nederländerna (Jood = Jude på nederländska) när nazisterna regerade landet. Diskriminering på grund av trostillhörighet är när grupper eller individer blir sämre behandlade på grund av sin religion eller livsåskådning. Indirekt diskriminering kan till exempel handla om att ett företag bara anställer personer som är minst 165 cm långa. Ett sådant villkor kan framstå som neutralt men missgynnar särskilt kvinnor och personer ur vissa etniska grupper som oftare är kortare än så.

Likabehandlingsplan

2012-03-31 Att välja bort en gravid arbetssökande skulle ses som direkt diskriminering och är inte tillåtet. ett inkluderande sätt och så att personer som hör till ett underrepresenterat kön eller har en underrepresenterad etnisk tillhörighet (LOA) ges exempel även på andra sakliga grunder som kan beaktas utöver dessa två Etniskt ursprung innebär att personer har ett relativt enhetligt kulturmönster. Som exempel kan nämnas att en person tillhör någon av de nationella minoriteterna såsom samer och romer. Alla människor har en eller flera etniska tillhörigheter.

De har deltagit i projektet Re:agera.Re:agera drivs av Byrån mot dis syfte och frågeställningar, genom att ge exempel på hur etnisk diskriminering kan komma till uttryck men även hur den påverkar de som utsätts. Artiklarna bidrar till en ökad kunskap inom området etnisk diskriminering. Den tidigare forskningen kommer senare i uppsatsen att Etnisk diskriminering, urettmessig forskjellsbehandling på grunnlag av etnisk bakgrunn­­.Etnisk diskriminering er forbudt i Norge.